top of page

VUUR:

aquarel Abstract

VUUR = INTUITIE

Ram, Leeuw, Boogschutter

De drie vuurtekens hebben met elkaar de factor geestdrift en enthousiasme gemeen. zoals het woord "vuur" al aangeeft. Omdat ram het eerste vuurteken is, is het enthousiasme en de geestdrift hier spontaan. De geestdrift van leeuw gaat gepaard met trots, terwijl het enthousiasme van boogschutter, het laatste teken in deze drie-eenheid, vaak een geestelijk vuur is. Deze tekens zoeken ogenblikkelijk naar mogelijkheden en achtergronden als er iets gebeurt in hun omgeving en vraagt zich dan af waarom dit gebeurt en kijkt naar de samenhang ervan vaak d.m.v. zijn of haar intuïtie. Deze tekens kunnen sterk op zichzelf gericht zijn, optimistisch ingesteld en vol zelfvertrouwen kijkend naar de toekomst.   

ram.jpg

Het vuurteken ram, verbonden met de rode planeet Mars is de eerste in de dierenriem en staat voor het ontwaken van het bewustzijn uit het onbewuste, het begin. Voor een ram is het belangrijk om zijn of haar identiteit te ontwikkelen en grenzen te leren ervaren. Een ram zit vol wilskracht, gaat vooruit en in het ontdekken van zichzelf kan hij of zij de ander over het hoofd zien. Het is een moedig teken vol ondernemerslust en houdt van pionieren, van actie, is zeer sportief en impulsief. Het enthousiasme van een ram kan zeer aanstekelijk werken en datgene wat men voor elkaar krijgt maakt erg trots. Dit teken zit vol opwinding en heeft daardoor niet altijd het geduld om naar de ander te luisteren, dit kan hem of haar in problemen brengen maar de herstellende kracht van een ram is groot. Mensen geboren in dit teken houden wel van een wedstrijd, niet om de wedijver maar omdat het onderdeel is van wie hij of zij is. Dit vurige teken is nieuwsgierig maar doordat het concentratievermogen niet groot is, is de interesse snel weer weg. Ram is een leider maar graag op vernieuwende wijze en is een strijder bij uitstek. Het eerste huis en de Ascendant vormen de start van de horoscoop en zijn daarom ook verbonden met ram. De Ascendant is het punt van het eerste huis dat op het moment van een geboorte aan de oostelijke horizon staat. Het laat onze houding naar buiten toe zien en hoe we onze grenzen aangeven, het vormt een belangrijk deel van onze identiteit. Het eerste huis staat voor spontaniteit, het ik of ego, ons zelfbeeld en de wijze waarop we met problemen omgaan. 

2019-06-03 11.25.06-1.jpg

Een leeuw is een vuurteken en verbonden met de zon. Dit teken komt zelfbewust over en ervaart sterk de eigen identiteit maar hier schuilt toch vaak een onzeker gevoel achter. Hij / zij zoekt naar erkenning door zichzelf soms op dramatische wijze te laten zien. Een leeuw heeft de krachtige eigenschappen van een leider, wil ook graag het centrum zijn van aandacht vooral om zijn of haar zelfvertrouwen verder op te bouwen. Het is een creatief teken vol expressie en trouw aan eigen idealen. Leeuw is verbonden met het vijfde huis in de horoscoop daar waar we ook onze creaties, hobby's en datgene waar we plezier aan beleven terug vinden. Het is een trots teken, grootmoedig, wilskrachtig en pakt graag groot uit. Complimentjes hoort een leeuw graag, is hier heel gevoelig voor waardoor hij/zij slachtoffer kan worden van eigen of andermans illusies. Een leeuw houdt van amusement & theater, menig acteur of filmster is geboren onder dit teken. In de liefde is de leeuw vol overgave, oprecht, warm en ridderlijk van aard. Dit teken kan ook huiselijk zijn en een gulle gastheer of vrouw. Leeuw hoort bij het het 5e huis en bevat onze creatieve zelfexpressie. Hier scheppen we in de eerste plaats voor onszelf, zuiver en alleen omdat wij daar zelf plezier aan beleven en zo bevestigd worden zodat we zelfvertrouwen krijgen, want wie ongehinderd in zelfexpressie kan uitdrukken zal al gauw zelfvertrouwen uitstralen. Verder is Huis 5 het huis van de hobby’s, sport, spel, vrijetijdsbesteding, vertier zoeken in welke vorm dan ook, uitgaan. Ook de romantiek vindt zijn plaats in dit huis. Een liefdesrelatie geeft ons het gevoel iets bijzonders te zijn. Kinderen en onze houding ten opzichte van kinderen is een belangrijk aspect in Huis 5. Onze wil en leiderschap kwaliteiten zetelen allemaal in huis 5. Huisdieren die we voor ons plezier hebben vallen onder dit huis. De behoefte om met eigen dingen bezig te zijn is groot, wat soms erg ik-gericht kan overkomen. 

2019-06-03 11.20.35-1.jpg

Het teken boogschutter houdt van expansie, grenzen verleggen en werpt het liefst een blik achter de horizon. Ze komen graag in contact met anderen en integreren makkelijk binnen een gemeenschap. Boogschutter is verbonden met Jupiter, de grootste planeet in het rijtje en zijn energie maakt alles letterlijk groter en wordt daarom ook wel de geluks-planeet in de horoscoop genoemd. Mensen die geboren zijn onder dit teken kunnen heel idealistisch zijn vooral daar waar hun interesse ligt bijvoorbeeld op religieus gebied. Dan vergeten zij de wereld om hen heen en zien de dagelijks dingen over het hoofd. Een boogschutter is oprecht, eerlijk, optimistisch, actief, vol vertrouwen, een dromer en spontaan maar kan ook dingen zeggen die minder passend zijn in een situatie. Vrijheid staat bij dit teken hoog in het vaandel en dit kan zich uiten in het reizen naar anderen landen of op geestelijke wijze via het lezen van een boek of via een studie. Boogschutters zijn geboren leraren, ze willen graag uitdragen wat zij hebben ontdekt in hun onderzoek naar de kern van de dingen om hen heen.  

Heb je interesse in een van de dierenriemkaarten zoals hierboven afgebeeld dan kun je deze hier op de website via de pagina Kunst bestellen voor € 3,50. Aan de voorzijde zie je de afbeelding en aan de achterzijde staat de tekst zoals hierboven beschreven met als achtergrond een foto van het element waartoe het teken behoort .

bottom of page