top of page

WATER:

Abstracte achtergrond

WATER = VOELEN 

 Kreeft, Schorpioen & Vissen

De drie geheimzinnige Watertekens zijn meer gevoelsmatig dan rationeel, Kreeft is het gevoel, pure persoonlijke emotie, in Schorpioen ligt er de uitdaging tot transformatie van de persoonlijke emotie naar een dieper niveau om te eindigen in Vissen: het gevoel verbonden te zijn, voorbij persoonlijke emotie. Je zou Kreeft persoonlijk gevoel kunnen noemen, Schorpioen het gevoel van de ziel en Vissen het 'on'persoonlijke gevoel van het Al en de Eenheid. Ze zijn daardoor ook beïnvloedbaar, meevoelend, afwachtend en diep voelend maar ook soms overgevoelig, wispelturig, argwanend en emotioneel bezitterig. Bij Kreeft is het gevoel sowieso gebaseerd op gehechtheid (= emotie). Bij Schorpioen is het gevoel gebaseerd op polarisatie en transformatie (diep emotioneel). Bij Vissen is het gevoel gebaseerd op empathie en intuïtie 

2019-06-03 11.42.49-1.jpg

In de fase van Kreeft, verbonden met de Maan, is er persoonlijke groei door een intense beleving van het innerlijk en het ervaren van emoties. Kreeft is gericht op huiselijke activiteiten, families en tradities. Dit waterteken voelt veel aan en kan diep meeleven met anderen. Het invoelend vermogen van een kreeft gaat zo diep dat hij / zij ziek kan worden als iemand waarvan ze houden ergens onder lijdt. De keerzijde is dat zij daardoor lastig om kunnen gaan met kritiek en hier meer achter zoeken dan vaak bedoelt wordt. Kreeft heeft behoefte aan intimiteit, koestering en verzorging binnen vriendschappen, familiebanden en relaties. Het zorgen zit bij hen in het bloed (het zijn vaak goede ouders), ze kunnen zichzelf hierin helemaal wegcijferen om de ander te helpen. Dit teken is warm en vriendelijk in de omgang, romantisch en aanhankelijk. Ze hebben een grote verbeeldingskracht en zijn daardoor goede toneelspelers en veranderlijk van aard. De ene keer komt men sterk over terwijl hij of zij de andere keer zich van zijn of haar zwakste kant laat zien. Kreeft hoort bij het 4e huis en geeft letterlijk onze huiselijke omstandigheden aan. Dit huis staat voor zekerheid op emotioneel gebied, geborgenheid en veiligheid. Ook ons vermogen om te koesteren en verzorgen als ook onze eigen behoefte daartoe. Het geeft de band met onze ouders weer en onze vroegste conditioneringen. Huis vier geeft aan waarheen we gaan wanneer we tot onszelf willen komen, ons innerlijk centrum waarnaar ons ik terugkeert om op adem te komen. De maan heerst over het 4e huis, haar schoot was immers ons eerste thuis en gedurende onze kindertijd zijn we ontvankelijk voor de stemmingen en gevoelens van de moeder. Het geeft niet aan hoe de ouder werkelijk is maar hoe het kind die ouder heeft ervaren. 

img20190520_18433650.jpg

Het teken schorpioen is verbonden met planeet Pluto. Dit teken ervaart emoties diep en zoekt dit ook in de ander, wil doordringen tot de diepste kern in het samen zijn met die ander. Hierdoor ontstaan er ook op romantische gebied flinke stormen in de psyche van dit teken. Schorpioen staat symbool voor transformaties via allerlei wegen. Zij dragen daardoor een grote kracht in zich en een sterke wil. Door hun wensen en vasthoudendheid lijkt het of het leven voor een schorpioen aanvoelt als een constante strijd. Door deze inzet van energie vergeet een schorpioen ook niet snel zaken die gebeurd zijn en kan moeite hebben met vergeten en vergeven als mensen over hun grenzen heen zijn gegaan. Een schorpioen is een mysterieus teken en laat zelden zijn of haar ware gevoelens zien. Men houdt zich graag met heimelijke zaken bezig, graaft o.a. naar geheimen want een schorpioen heeft een goed gevoel voor de zwakke plekken bij de ander of letterlijk in de grond naar verborgen schatten. |Schorpioen hoort bij het 8e huis, het huis van het persoonlijke onbewuste, waarin onze complexen, onze verdringingen, onze neurosen en problemen die we niet meer onder ogen willen zien aantreffen. Daarnaast staan ook onze verborgen gaven en talenten in dit huis. Het 8e huis wordt ook wel het crisis huis genoemd, het huis van leven en dood: moeilijkheden van het leven overwinnen om opnieuw te kunnen beginnen. Crisis en transformatie vinden we in dit huis terug (Pluto). Overwinnen we onze crisis niet, dan zinken we steeds verder weg in onze complexen en ‘sterft’ onze identiteit. Maar wanneer we onze energie (psychische) niet langer nodig hebben voor onze verdringingen en complexen, zien we een enorme scheppingskracht naar voren komen.Diep graven in jezelf door psychologie, parapsychologie, of ook letterlijk diepgraven in archeologie, of het naar boven brengen van alles wat verborgen is, is een 8e huis behoefte. In dit huis zoeken we totdat we de kern hebben gevonden. Het iets persé op eigen manier willen doen. Kracht en macht hoort in dit huis. De kracht om situaties in je leven, die je met minder mooie kanten in aanraking brengen vanuit een liefdevol gevoel naar jezelf toe, aan te pakken.

2019-06-03 11.40.48-1.jpg

In het stadium van het teken vissen zien we een eenheids-beleven waardoor dit teken de omgeving om zich heen intens kan doorvoelen. Vissen is verbonden met planeet Neptunus en is emotioneel, gevoelig en grenzeloos. Vissen kan erg beïnvloedbaar zijn en kan zover gaan dat diegene dan even zijn of haar eigen identiteit kwijt is en even de stempel draagt van de energie van de persoon met wie men in contant is geweest. Het afstemmen op de ander gaat onbewust want zijn of haar emphatisch vermogen is bijzonder groot. Men is ontvankelijk voor stemmingen, sferen, gevoelens en beelden die door anderen worden 'uitgezonden'. Helderziendheid en inspiratie horen daarom ook bij dit teken. Ze hebben dan ook niet veel contact met materie en weten hier ook weinig raad mee. Mensen die onder dit teken geboren zijn trekken zich het liefst terug in hun eigen wereld, dromen graag, werken liever alleen achter de schermen of anoniem in een groter geheel. Men kan zich makkelijk opofferen voor een ander want vissen zijn geheel onzelfzuchtig. Dit teken voelt zich thuis in de hulpverlening waar men mededogen kan tonen zoals in ziekenhuizen of andere gezondheidsinstellingen.

Heb je interesse in een van de dierenriemkaarten zoals hierboven afgebeeld dan kun je deze hier op de website via de pagina Kunst bestellen voor € 3,50. Aan de voorzijde zie je de afbeelding en aan de achterzijde staat de tekst zoals hierboven beschreven met als achtergrond een foto van het element waartoe het teken behoort .

bottom of page