Privacyverklaring:

UW PERSOONSGEGEVENS:
Via haar site kan astrologe Mona Buscemi persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van haar als astroloog en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan haar verstrekt.                                            Mona Buscemi kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam,  adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

  • Uw geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats

WAAROM MONA BUSCEMI UW GEGEVENS NODIG HEEFT:
Mona Buscemi verwerkt uw persoonsgegevens voor telefonisch contact met u  als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan zij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het uitdraaien van een horoscoop via astrologieprogramma Solar Fire of op uw verzoek maken van een Schilderij, Sterrenwijzer, Sterrengeboortewijzer, en het duiden ervan.


HOE LANG BEWAART MONA BUSCEMI UW GEGEVENS?
Zij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN:
Mona Buscemi verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op de website van Mona Buscemi worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mona Buscemi gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS:
Astromoon maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-

Light is een rustig en stijlvol lettertype dat de voorkeur heeft van vele ontwerpers. Het is een goed lettertype voor titels, paragrafen en meer.advertenties van Astromoon bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Astromoon te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Astromoon heeft hier geen invloed op. Astromoon heeft Google geen toestemming gegeven om via Weebly verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar monabuscemi@ziggo.nl en zij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN:
Mona Buscemi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Haar website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mona Buscemi verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Mona Buscemi is als volgt te bereiken: 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Website:          www.monabuscemi.com                         
E-mailadres:    monabuscemi@ziggo.nl